شرکت صنایع پیش تنیده خوانسار

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین های مداربسته دفتر تهران و کارخانه