شرکت بیدوایر ایران

انجام خدمات پشتیبانی و نصب و راه اندازی شبکه داخلی و دوربین های مداربسته دفتر تهران و کارخانه کرج