شرکت الکترود یزد

نصب و راه اندازی شبکه دفتر تهران . انجام خدمات پشتیبانی و نصب و راه اندازی شبکه داخلی و دوربین های مداربسته دفتر تهران